Podmínky

Všeobecné smluvní podmínky a obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako „VSP“) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu vozidla (dále jen jako „smlouva“) uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a jsou závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Tyto VSP upravují podrobněji práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem včetně všech souvisejících služeb, které jsou pronajímatelem poskytovány.

Podmínky pronájmu

Minimální věk nájemce a osob řídících vůz je 22 let, s praxí v řízení vozidla skupiny B minimálně 2 roky, pro zapůjčení vozu je nutné předložit platný řidičský průkaz skupiny B a další platný doklad totožnosti, OP nebo pas. Pronajatý vůz smí řídit pouze nájemce, nebo další osoba uvedená v nájemní smlouvě, v případě řízení jinými osobami, než je nájemce, nájemce plně odpovídá za způsobené škody.
Ve voze je přísný zákaz kouření, přeprava domácích mazlíčků z důvodu alergenů, zákaz úprav např. vrtáním, polepováním, šroubováním apod.
V červenci a srpnu je minimální doba výpůjčky 6 nocí.

Převzetí a předání vozu

Vůz se předává čistý s plnou nádrží pohonných hmot (motorová nafta), plnou lahví plynu (Knaus), resp. dvěma láhvemi plynu (Carthago) a plnou nádrží pitné vody. Před vrácením vozu nájemce plyn a vodu nedoplňuje.

Nájemce vrací vůz čistý a s plnou nádrží PHM (motorová nafta). Odpadní nádrž a nádrž na WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit.

Vůz nájemce přebírá první den pronájmu od 13:00 hod. a vrací jej poslední den pronájmu do 12:00 hod.

Samotné převzetí a předání vozu včetně seznámení s obsluhou trvá cca 40 min. Místem předání a převzetí vozidla je areál JASPA Servis s.r.o. , Hlavní 75, Opava – Kylešovice.

Uvedená cena je platná za 1 noc pronájmu.

Platební podmínky

Výše nájemného je stanovena v ceníku Knaus, resp. ceníku Carthago. Po rezervaci nájemce obdrží e mailem smlouvu o pronájmu a zálohovou fakturu ve výši 30% celkového nájemného na blokaci jim zvoleného termínu. Aby rezervace byla platná, nájemce je povinen ji uhradit do 5 pracovních dnů. Pokud nebude záloha v termínu uhrazena, bude blokovaný termín uvolněn dalším zájemcům.

Zaplacením zálohy nájemce souhlasí s obchodními podmínkami. Rovněž podepsanou smlouvu zašle nájemce poštou nebo e mailem.
Doplatek nájemného je nájemce povinen uhradit do 30 dnů před převzetím vozidla. Nájemce v den převzetí vozidla skládá v hotovosti vratnou kauci 25 000 Kč (Knaus), resp. 30 000 Kč (Carthago) ,na pokrytí možných škod jim způsobených a 1 000 Kč servisní poplatek (Knaus), resp. 1500 Kč (Carthago), který zahrnuje plyn, pitnou vodu, čistá prostěradla, chemii do WC a zaškolení.

V ceně pronájmu je zahrnuto veškeré vybavení obytného vozidla včetně vybavení kuchyně pro 4 osoby, kempingového nábytku..
Kauce bude vyúčtována při vrácení vozu, doplatek za nadlimitní počet ujetých km bude nájemci odečten z kauce. Z kauce není možné hradit pronájem vozidla. Při předčasném ukončení pronájmu obytného auta se nájemné nevrací.

Pojištění, nehody a poruchy

Vůz je havarijně pojištěn se spoluúčastí 10 %, minimálně však 10 000 Kč a ve stejném rozsahu se odpovědnost přenáší na nájemce.
Při pojistné události či při menším poškození vozu nebo ztrátě části interiéru nelze havarijní pojištění uplatnit, případná škoda se uplatňuje z vratné kauce. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.

Pojištění platí ve všech státech EU, Evropy mimo Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.
Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv havárii a škodu na vozidle telefonicky přímo pronajímateli na tel. číslo +420 602 705 449.

Při každé nehodě, živelné události, či neoprávněném vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je nájemce povinen pojistnou událost ohlásit policii a požadovat od ní potvrzení o šetření nehody a ve vlastním zájmu pořídit nákres a fotografie nehody a poškození vozu. V případě menší nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého účastníka nehody, zelenou kartu a vyplnit i podepsat euroformulář pro zápis nehody (je ve výbavě vozidla).

Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě poruchy kontaktujte Fiat Camper Assistance na bezplatné telefonní lince 800 100 273 (v ČR) nebo +420 283 002 912 (ze zahraničí).

Sankce

Nájemce je povinen vrátit vozidlo uklizené a čisté, s prázdnou nádrží WC a prázdnou nádrží odpadní vody. V opačném případě účtujeme poplatek 1 000 Kč. Při velkém znečištění či poškození - např. díry v polstrování apod. - účtujeme poplatek 5 000 Kč, který bude odečten z vratné kauce.

V případě překročení denního limitu (300 km/den) je pronajímatel povinný uhradit v době vrácení vozu za každý 1 km nad limit doplatek ve výši 6,05 Kč vč. DPH (Knaus), resp. 8 Kč vč. DPH (Carthago), který bude odečten z kauce. Při pronájmu delším než 10 dnů není nadlimitní počet ujetých kilometrů zpoplatněn.

Příklad:

  • doba zápůjčky 10 dnů, celkem najeto do 3 000 km (denní průměr do 300 km), bez doplatku, nad 3 000 km doplatek za každý km
  • doba zápůjčky 11 a více dnů, neomezený nájezd km, bez doplatku

V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtujeme další den pronájmu a smluvní pokutu ve výši až 3 000 Kč za každých započatých 12 hodin prodlení.

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace (např. pojištění) účtujeme smluvní poplatek 5 000 Kč za každou ztracenou položku.

Storno podmínky

30 dnů a více před zapůjčením činí odstupné 30 % ceny nájemného
15 až 29 dnů před zapůjčením činí odstupné 50 % ceny nájemného
3 až 14 dnů před zapůjčením činí odstupné 80 % ceny nájemného
2 až 0 dnů před zapůjčením činí odstupné 100 % ceny nájemného

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rezervovat Knaus »

Rezervovat Carthago »